Prečo sa progresívci stavajú do radu proti novým trestným postihom za domáci terorizmus

Proti marginalizovaným komunitám by sa mohli použiť rozsiahlejšie zákony o domácom terorizme.

Prečo Trump nemôže byť vinný za to, že imigrantov vyhnali z armády

Americká armáda vyraďuje imigrantov z prevádzky – existuje však prekvapivo svetský administratívny dôvod.

Trump je vrchný veliteľ, ktorý nevelí

'Môžeš vyhodiť veci do vzduchu... ale kde sa veci končia?'